Po ukończeniu stażu, czym prędzej udajemy się do Izby Lekarskiej, aby ubiegać się o pełne prawo wykonywania zawodu. W Izbie musimy złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek W-2 (dostępny na stronie internetowej Izby Lekarskiej)
  • orzeczenie o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy na drukach z Izby Lekarskiej
  • książeczka stażowa – wypełniona, ze wszystkimi pieczątkami, podpisani i opiniami
  • ograniczone prawo wykonywania zawodu
  • WSZYSTKIE świadectwa zdania LEK’u (+ich kopie)
  • 1 zdjęcie legitymacyjne

Po złożeniu dokumentów zazwyczaj czekamy do połowy listopada, aż zbierze się komisja, która przyznaje nam prawo wykonywania zawodu. Następnie pozostaje już tylko odebrać nasz Błękitny Paszport do świata lekarskiego.