Jest kilka rodzajów umów, które szpital może z nami podpisać, zacznę od najbardziej korzystnych dla nas jako pracowników:

1. Umowa o prace:

– czyli to co rozumiemy pod pojęciem praca dla szpitala 😉

-pracodawca zobowiązuje się nam wypłacać pensję określonej wysokości za pracę na etacie (7:35 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu)

-pracodawca opłaca wszystkie składki typu ZUS, sk. zdrowotna, emerytalna i in.

-na koniec roku uzyskujemy od pracodawcy PIT na podstawie którego rozliczamy się z urzędem skarbowym

-rezydentura to tez umowa o prace podpisana z danym szpitalem, od pozarezydenckiego trybu z etatu różni się tym, że szpitalowi za naszą pracę dopłaca Ministerstwo Zdrowia

-jeśli podpisujemy umowę o pracę w trybie pozarezydenckim warto się zorientować, czy pracodawca będzie nam płacił również podczas staży kierunkowych, które musimy odbyć w innym miejscu niż  nasz szpital, wiele szpitali proponuje jedynie bezpłatny urlop szkoleniowy na ten okres…

-jesteśmy chronieni prawem pracy

-za nasze ewentualne błędy odpowiada pracodawca, który może żądać od nas odszkodowania do wysokości trzech pensji (art. 119 Kodeksu Pracy)

2. Umowa cywilno-prawna czyli: kontrakt, umowa zlecenie, wolontariat

-tu sprawa się komplikuje, ponieważ jest kilka rodzajów umów cywilno-prawmy

a) wolontariat – tego nie będę komentował, moim zdaniem taka forma odbywanie specjalizacji powinna być prawnie zakazana!

b) umowa zlecenie – umowa podpisana z pracodawcą na określony czas. Pracodawca opłaca składki: emerytalną i rentową, składka chorobowa ma charakter dobrowolny,przez co jeśli chcemy musimy ją opłacać z własnej kieszenie. Nie podlegamy pod prawo pracy, nie obowiązuje nas kodeks pracy, za swoje błędy odpowiadamy bez ograniczeń. Umowa podlega pod kodeks cywilny. Okres umowy nie zalicza się do stażu pracy! Do tego dodamy tylko, że właśnie trwają prace nad ustawą, która zmienia prawne uwarunkowania umowy zlecenie, co z nich wyniknie, zobaczymy

c) kontrakt – czyli świadczymy usługi dla szpitala jaka zewnętrzna, jednoosobowa działalność. Przede wszystkim musimy założyć firmę (cały proces zakładania działalności step by step powstanie do piątku 12.12!). Wiąże się to z wypełnieniem kilku dokumentów, złożeniem podpisów i możemy startować do negocjacji ze szpitalami, przychodniami bądź otwierać własny gabinet. Należy pamiętać, że prowadzenie działalności wiąże się z obowiązkami jakie spoczywają na przedsiębiorcy – mianowicie:

  • do 15. dnia każdego miesiąca opłacaniem składek ZUS (jeśli jest to nasza pierwsza działalność możemy przez pierwsze 2 lata korzystać z preferencyjnych składek ZUS t.j.około 150zł lub opłacać tzw pełen ZUS około 660zł, składek ZUS nie opłacamy jeśli poza kontraktem mamy również etat)
  • opłacaniu składki zdrowotnej (270,40 na rok 2014)
  • opłacaniu ewentualnego dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
  • wykupieniu ubezpieczania OC
  • prowadzeniu księgowości – osobiście lub zleceniu tej czynności „księgowemu” i odprowadzaniu podatku od zarobionych przez nas pieniędzy.
  • jeśli nasza działalność polega na świadczeniu usług dla innych podmiotów i jedynie wystawiania faktur za swoje usługi NIE musimy posiadać kasy fiskalnej.

Żródło:

http://zus.pl/

http://wil.org.pl/

http://ksiegowosc.infor.pl/