Zanim zarejestrujemy działalność gospodarczą powinniśmy wpierw ustalić, jak chcemy się z niej rozliczać: na zasadach ogólnych (skala podatkowa lub podatek liniowy) czy może ryczałtem (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub karta podatkowa).
Te formy opodatkowania różnią się od siebie zasadniczo, a każda z nich ma swoje plusy i minusy, więc przed wyborem trzeba się dobrze zastanowić, bo formę opodatkowania generalnie można zmieniać tylko raz w roku (do 20.01).
Poniżej krótkie zestawienie głównych wad i zalet poszczególnych form opodatkowania.

Skala podatkowa
Plusy:
+ przysługuje kwota wolna od podatku 3091,00 zł (niewiele, ale zawsze coś),
+ możliwość korzystania z ulg podatkowych (np. ulga internetowa),
+ możliwość wspólnego rozliczania z małżonkiem
+ możliwość obniżania przychodów o koszty ich uzyskania

Minusy:
– progresja podatkowa (dwie stawki podatku 18% i 32%) – gdy dochód podatnika przekroczy 85 528,00 zł, od nadwyżki ponad tę kwotę należny jest podatek w podwyższonej 32% stawce.
– opodatkowanie przychodów z działalności gosp. łącznie z przychodami z innych źródeł (np. umowy o pracę). Początkujący przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy, że w przypadku skali podatkowej ich dochody z różnych źródeł sumują się w rocznym rozliczeniu podatkowym, co może spowodować przekroczenie progu podatkowego i zapłatę wyższego podatku.

Podatek liniowy
Plusy:
+ stała stawka podatku (19%) niezależnie od wysokości dochodu
+ rozdzielenie opodatkowania przychodów z działalności gosp. od przychodów z innych źródeł
+ możliwość obniżania przychodów o koszty ich uzyskania

Minusy:
– brak kwoty wolnej od podatku
– brak ulg i odliczeń
– brak możliwości rozliczenia z małżonkiem

Czy zatem początkującemu lekarzowi opłaca się wybór podatku liniowego? Raczej nie. Podatek liniowy jest korzystny przy wysokim dochodzie (ok. 99 tys. w skali roku), a taki młodemu adeptowi sztuki medycznej raczej nie grozi. Dodatkowa utrata kwoty wolnej od podatku oraz prawa do ulg i odliczeń może również zniechęcać do wyboru liniowego sposobu rozliczania podatku dochodowego.

Ryczałt (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub karta podatkowa)
Plusy:
+ minimalne obowiązki dokumentacyjne
+ uproszczony sposób prowadzenia ewidencji podatkowej

Minusy:
– brak kwoty wolnej od podatku
– brak ulg i odliczeń
– brak możliwości rozliczenia z małżonkiem
– brak możliwości obniżania przychodów o koszty ich uzyskania
– możliwość wyboru tylko przez lekarzy prowadzących własną praktykę lekarską

Dość specyficzna forma rozliczeń, obwarowana licznymi obostrzeniami i wyłączeniami. Największą jej zaletą jest prostota.
W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podstawą obliczenia podatku jest przychód (czyli wartość wykonanej usługi medycznej, nie pomniejszona o koszty jej wykonania), który należy przemnożyć przez właściwą stawkę podatku. W przypadku lekarzy stawka ta wynosi 20%.
Przy wyborze karty podatkowej, wysokość podatku u lekarzy uzależniona jest od liczby godzin, przewidzianych na wykonywanie zawodu miesięcznie.
Jest jednak pewien haczyk. Otóż lekarze mogą skorzystać z ryczałtu tylko i wyłącznie świadcząc usługi w ramach wolnego zawodu, który według przepisów podatkowych rozumiany jest jako osobiste świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Mówiąc prościej, ta forma rozliczeń zawarowana jest dla lekarzy prowadzących własne gabinety lekarskie. Kontraktowcy są zatem z tej formy rozliczeń wykluczeni, gdyż świadczą usługi dla szpitali (i to im w ramach działalności wystawiają faktury). Zważywszy na to oraz na wysokie stawki podatku, wyboru tej formy opodatkowania początkujący lekarz powinien unikać jak ognia.

Jaką formę rozliczeń zatem wybrać? Komuś, kto nie zarabia około 8-9 tys. zł miesięcznie (ze wszystkich źródeł przychodów, np. z działalności gospodarczej i umowy o pracę i umowy zlecenie), radziłbym trzymać się skali podatkowej.

Autorem wpisu jest

Radosław Stężewski

licencjonowany księgowy, właściciel biura rachunkowego w Poznaniu

www.revisio.pl