Gdy już jesteś mianowany pełnoprawnym lekarzem możesz ubiegać się o wystawianie druków ZUS ZLA – dawniej L4 albo po prostu zwolnień lekarskich.

W tym celu należy udać się do oddziału ZUS, wypełnić druk ZUS FZLA „Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich” oraz przedstawić prawo wykonywania zawodu, czekać na decyzję. Po około tygodniu, dwóch podpisujemy umowę i otrzymujemy do ręki nasze własne, prywatne, przypisane tylko do naszego imienia druki ZUS ZLA.

Cały proces szczegółowo opisany tutaj

Wzór druku ZLA

Pamiętajcie: oryginał wystawionego zaświadczenia  należy w ciągu 7 dni od daty wystawiania dostarczyć do jednostki terenowej ZUS (pocztą, osobiście lub przez pośrednika), a druga kopię należy przechowywać przez 3 lat!

 

Gdyby ktoś nie pamiętał:

Daty Urodzenia nie musimy wpisywać, gdy podaliśmy pesel pacjenta.

Kody literowe wpisujemy tylko i wyłącznie w poniższych przypadkach:

1) kod A – oznacza niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni – spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą (kod ten jest niezbędny dla prawidłowego zliczania okresu wypłaty zasiłku chorobowego, bowiem do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekracza 60 dni),

2) kod B – oznacza niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży,
3) kod C – oznacza niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu,
4) kod D – oznacza niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą,
5) kod E – zgodnie z art. 7 pkt. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r., kod ten stosuje się w przypadku

Gdy pacjent nie pasuje do żadnego z w/w schorzeń, nie wpisujemy kodu literowego.

Mamy prawo wystawić zwolnienie do trzech dni wstecz, nie ma ściśle określonych reguł dotyczących długości zwolnienia lekarskiego. Jednak z praktyk starszych kolegów możemy zauważyć, że przeziębienia i inne mało poważne schorzenia – zwolnienia na 2,3 dni. Przy stosowaniu antybiotyku zwolnieniu wystawia się zazwyczaj na czas przyjmowania leku. Pozostałe przypadki należy rozpatrzeć indywidualnie.

Należy pamiętać, że jesteśmy zobligowani do osobistego zbadania pacjenta wraz z ustaleniem rozpoznania będącego podstawą do wypisania druku ZLA.